Friday, March 12, 2010

Pengumuman

1. Sila download format baru Return Bulanan.
2. Upload softcopy setiap bulan selewat-lewatnya pada 3 haribulan
3. Hantar satu salinan Hardcopy ke PPD Barat Daya (u.p. Unit Pra Sekolah) setiap bulan selewat-lewatnya pada 3 haribulan
Terima kasih.

Wednesday, March 3, 2010

Pengumuman

1. Sila downloads format Borang Data Sekolah, Data Murid, Data Guru dan Data Pembantu Pengurusan Murid (PPM) melalui link Download Dokumen di sebelah. 2. Kemaskini maklumat yang diminta mengikut format yang di sediakan. 3. Data yang telah dikemaskini hendaklah di 'upload' melalui link di sebelah. 4. Sila hantar data pertama berasaskan pada 01 Mac 2010 dan dihantar tidak lewat daripada tarikh 20 Mac 2010. 5. Sila semak senarai sekolah hantar dari link berkaitan di sebelah. Sekian. Terima kasih.

Pengemaskinian Data

Sila kemaskini semua data Pra Sekolah berasaskan pada 01 Mac 2010 Sila upload semula data yang dikemaskini sebelum 20 Mac 2010 Kerjasama tuan/puan didahulukan dengan ucapan terima kasih.

Thursday, June 4, 2009

Pengemaskinian Data

Sila kemaskini semua data Pra Sekolah berasaskan pada 01 Mac 2009 Sila upload semula data yang dikemaskini sebelum 20 Mac 2009 Kerjasama tuan/puan didahulukan dengan ucapan terima kasih.

Thursday, January 8, 2009

Pengumuman

1. Sila downloads format Borang Data Sekolah, Data Murid, Data Guru dan Data Pembantu Pengurusan Murid (PPM) melalui link Download Dokumen di sebelah.
2. Kemaskini maklumat yang diminta mengikut format yang di sediakan.
3. Data yang telah dikemaskini hendaklah di 'upload' melalui link di sebelah.
4. Sila hantar data pertama berasaskan pada 01 Mac 2009 dan dihantar tidak lewat daripada tarikh 20 Mac 2009.
5. Sila semak senarai sekolah hantar dari link berkaitan di sebelah.

Sekian. Terima kasih.

 

blogger templates | Ke PPD Barat Daya